Rendpárti lenne a Fidesz?

2016.01.05. 17:37 - vancat

 

Éppen ellenkezőleg: sosem volt még ilyen hatékony parlamenti képviselete az állatkínzó magyaroknak.

Kedves olvasóim, ha önök nem rendőrök, ügyészek, bírók vagy történészek, valószinűleg nem szívesen olvasnak hosszú és unalmas jegyzőkönyveket a Magyar Parlament egyik bizottsági üléséről. Most mégis erre kérném - nagy tisztelettel - önöket.

Igyekeztem minden felesleges, tárgyunkhoz nem tartozó részt törölni, hogy minél kevesebb jegyzőkönyvolvasással kínozva Önöket, de mégis hiteles, primér forrás bemutatásával bizonyíthassam: sajnos a Fidesz politikája legfeljebb akkor mutat rendpárti jegyeket, amikor a gyengék, a szegények megregulázásáról van szó. Abban a pillanatban azonban, amikor a gyengéket (mondjuk a kiszolgáltatott, megkínzott állatokat) az erősekkel (mondjuk degenerált állatkínzókkal) szemben kellene megvédeni, vagy legalábbis önmérsékletre szorítani, akkor törvénykezési politikájuk kifejezetten liberális jegyeket mutat.

De miről is van szó.

Még 2015 késő őszén Kiss László, az állatvédelm iránti elkötelezettségéről már korábban is tanúbizonyságot tevő országgyűlési képviselő benyújtott egy szakmailag abszolúte korrekt, visszafogott javaslatot a Büntető Törvénykönyv állatkínzást szankcionáló paragrafusainak szigorítására.

Kiss László érvelése lényegében megegyezik számos hazai és külföldi állatvédő szervezet véleményével és a kriminálpszichológia mára már szinte közhelyes alapvetésével, miszerint az állatkínzás nagyon gyakran előszobája - vagy ha úgy tetszik: előjátéka - a súlyosabb, ember- és életellenes bűncselekményeknek.

Ezért aztán, ha egy állatkínzót időben megfog és megállít a társadalom, gyakran emberéleteket menthet meg vele.

Kiss László javaslatának lényege, hogy a Btk. megfelelő passzusainál a jelenleg 0-3 évig terjedő szabadságvesztést emelné meg 1-5 évig. Ezzel válik lehetővé az, hogy valóban széles bírói mérlegelés alapján, de azok az állatkínzók, akiknek ott a helyük, börtönbe is menjenek. Újítás továbbá, hogy a minősített eseteknek 2-8 évig terjedő, tehát viszonylag kemény szabadságvesztést javasol a képviselő. És újítás az is, hogy amennyiben az állatkínzást nagy nyilvánosság előtt követik el vagy pedig technikai eszközzel rögzítik és azt osztják meg, akkor szintén ez a szabadságvesztés lenne kiszabható.

Magyarán e javaslat elfogadása azt garantálná, hogy a legbrutálisabb, közveszélyes, közfelháborodást okozó állatkínzók egy rövid időre valóban börtönbe kerülnének - amely nagy valószinűséggel egy életre elrettentené őket, az állatkínzással megkezdett "bűnözői karrier" folytatásától.

Nem húzom a drága idejüket: sem a bűnözők elleni szigorról papoló Fidesz, sem pedig a bűnözés elleni zéró toleranciát vízináló Jobbik sem igyekezett lehetővé tenni legalább azt, hogy a magyar parlament plenáris ülése egyáltalán vitát nyithasson a javaslatról.

Lényegében össze is foglaltam az alábbi, bizottsági ülés jegyzőkönyvének tartalmát. Amiért mégis nagyon kérem, olvassák el, az nem más, mint az, hogy az érintett képviselők saját szavaiból érzékeljék azt az élet és halál kérdésében végtelenül mocskos cinizmust, amely a fideszes fiúkból lassan szottyadt vénembererkké érett konformisták minden megnyílvánulásából árad.

 


Jegyzőkönyv 


az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának
2015. november 16-án, hétfőn, 11 óra 3 perckor
az Országház Nagy Imre-tanácstermében
(főemelet 61.)
megtartott üléséről

 


Tartalomjegyzék

 
Napirendi javaslat 3

 
Az ülés résztvevői 4

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 5

 


Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 5

 


a) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló T/7406. számú törvényjavaslat 5

 


Határozathozatal a tárgysorozatba vételről 6

 


b) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7409. számú törvényjavaslat 6

 


Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 6

 


Hozzászólások 7

 


Dr. Répássy Róbert reflexiói 8

 


Határozathozatal a tárgysorozatba vételről 8

 


c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló T/7408. számú törvényjavaslat 9

 


Vigh László szóbeli kiegészítése 9

 


Hozzászólás 9

 


Határozathozatal a tárgysorozatba vételről 9

 


d) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló T/6803. számú törvényjavaslat 9

 


Kiss László szóbeli kiegészítése 10

 


Hozzászólások 10

 


Kiss László reflexiói 11

 


Határozathozatal a tárgysorozatba vételről 12

 


Egyebek 12

 


Az ülés berekesztése 12

 

 

 


Napirendi javaslat

 

 

 


Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről

a) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7406. szám)
(Csizi Péter, Bánki Erik (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

b) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7409. szám)
(Vantara Gyula (Fidesz) és képviselőtársai önálló indítványa)

c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7408. szám)
(Varga József, Budai Gyula, dr. Vas Imre, dr. Répássy Róbert, B. Nagy László, Csöbör Katalin, Pócs János (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

d) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6803. szám)
(Kiss László (MSZP) képviselő önálló indítványa)

 

 

 

 

Az ülés résztvevői

 

A bizottság részéről

 


Megjelent

 


Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke, valamint
Dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke

Budai Gyula (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Vas Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Répássy Róbert (Fidesz)
Varga József (Fidesz)
Vigh László (Fidesz)
Teleki László (MSZP)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)

 

 


Helyettesítési megbízást adott
Demeter Zoltán (Fidesz) dr. Répássy Róbertnek (Fidesz)

 


A bizottság titkársága részéről
Kubovicsné dr. Borbély Anett, a bizottság főtanácsadója
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója

 

 


Meghívottak

 


Hozzászóló
Kiss László (MSZP) országgyűlési képviselő

 

 


d) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló T/6803. számú törvényjavaslat

 

A következő napirendi pontunk a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása tárgyában előterjesztett T/6803. számú törvényjavaslat, amelyet Kiss László MSZP-s képviselő úr terjesztett elő, aki mint előterjesztő jelen van. Kérdezem, kívánja-e szóban kiegészíteni vagy indokolni. (Jelzésre:) Jelezte, hogy igen, úgyhogy megadom a szót, parancsoljon!

 


Kiss László szóbeli kiegészítése

 

KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt hiszem, egy olyan javaslat van előttünk, amely alkalmas arra, hogy a pártok között is akár hidat képezzen, hiszen politikai pártcsaládtól függetlenül mindenki, gondolom, hogy elítéli az állatkínzást és az állatok sérelmére elkövetett cselekményeket.

 


Sajnos az a tapasztalat, hogy azok a szabályozások, amelyek jelen pillanatban a Btk.-ban szerepelnek, sokszor nem állják ki a gyakorlat próbáját, hiszen a jelenlegi bírói gyakorlat azt mutatja, hogy az állatkínzás eseteiben a lehető legritkábban szabnak ki, még az egyébként brutális vagy minősített esetekben is börtönbüntetést, illetve a visszatartó ereje csekély ezeknek a passzusoknak. Elég csak arra gondolni, hogy akár a napokban is Kaposváron több száz kutyát, illetve macskát mérgezett meg elképesztő brutalitással ismeretlen tettes, és gyakorlatilag bárki, aki a választókörzetében körülnéz, ilyen eseteket nap mint nap lát, ilyen esetekkel találkozik. Éppen ezért a javaslat röviden arról szól, hogy a Btk. megfelelő passzusainál a jelenleg 0-3 évig terjedő szabadságvesztést emelné meg 1-5 évig. Ezzel válik lehetővé az, hogy valóban széles bírói mérlegelés alapján, de azok az állatkínzók, akiknek ott a helyük, börtönbe is menjenek.

 


Újítás, hogy a minősített eseteknek 2-8 évig terjedő, tehát viszonylag kemény szabadságvesztést javasolunk. És újítás az is, hogy amennyiben az állatkínzást nagy nyilvánosság előtt követik el vagy pedig technikai eszközzel rögzítik és azt osztják meg, akkor szintén ez a szabadságvesztés lenne kiszabható.

 


Kérem a tisztelt bizottságot, hogy vitassa meg ezt a javaslatot, és tegye lehetővé, hogy a parlamentben is beszélgessünk erről. Köszönöm szépen.

 

 

 


ELNÖK: Köszönöm szépen. Először Vas Imre alelnök úrnak, utána pedig Répássy Róbert képviselő úrnak adok szót.

 


Hozzászólások

 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Amit képviselőtársam mondott, azzal egyetértünk; az előterjesztésének az írott szövegével már kevésbé. Nyilván mindenki elítéli az állatkínzást, és mindenkit felháborít, szerintem erről nem is kell igazából vitát nyitnunk.

 


Amiről szerintem vitatkozni kell az előterjesztés kapcsán, és amiért nem javasoljuk tárgysorozatba venni, az az, hogy a különböző bűncselekményeknek megvan a megfelelő súlya, és ahhoz kell a büntetés mértékét hozzáigazítani. Az ön előterjesztése szerint az állatkínzás alapesetében a 2 évig terjedő szabadságvesztést 1-5 évig terjedő szabadságvesztésre kívánja felemelni, ami gyakorlatilag a büntetéseknél két emelést jelent, sőt igazából hármat, mert a 2 évig terjedő szabadságvesztésnél eggyel súlyosabb, mint amit a Btk. alkalmaz, a 3 évig terjedő, utána az 5 évig terjedő, és utána van az 1-5 évig terjedő, de ahol 1 év alá már nem lehet menni, csak a Btk.-ban külön írt feltételek szerint.

 


Szerintem a javaslat megbontja a bűncselekmények tárgyi súlya közötti koherenciát, amelyet a Btk.-ban a ’12. évi C. törvénnyel elfogadtunk. Ráadásul a minősített esetnél például 2-8 évig terjedő szabadságvesztést indítványoz az eddigi 3 év helyett, holott vagyon elleni bűncselekményeknél 2-8 évig terjedően bünteti a Btk., mondjuk, a 490 millió forintos sikkasztást, például, tehát csak hogy érzékeltessem. Nyilván egy állat kínzása meg a vagyoni jogok nem mérhetők össze, de azért mégis a tárgyi súlyát mérlegelni kell, amikor a büntető törvénykönyvnek a büntetési szankciórendszerébe belenyúlunk. Hozzáteszem, ezt egyébként a jogi egyetemen a büntetőjog-tanulmányok során tanítják is.

 


Úgyhogy ezért nem javasoljuk tárgysorozatba venni. Köszönöm szépen.

 

 

 


ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert képviselő úrnak adok szót.

 

 

 


DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, lényegében csatlakozom képviselőtársamhoz, mert Vas Imre jól összefoglalta az érveinket. De annyira szeretném felhívni a figyelmét az előterjesztő képviselő úrnak, hogy az új büntető törvénykönyv már megemelte a büntetési tételt, tehát tulajdonképpen a 2012. évi C. törvény emelte föl a minimumát is a büntetési tételnek, tehát a 2012. évi C. törvény hatálybalépése óta már szabnak ki végrehajtandó szabadságvesztést. Volt is ilyen a hírekben, hogy végrehajtandó szabadságvesztéseket szabnak ki.

 


Tehát én azt javaslom, hogy meg kell várni, hogy az új Btk. alkalmazása milyen tanulságok levonását engedi majd számunkra, hiszen még elég friss az új Btk.; 2013. július 1-jén lépett hatályba. Úgyhogy szerintem még várni kell ahhoz, hogy lássuk ezeket a tapasztalatokat. Hangsúlyozom, hogy volt már végrehajtandó szabadságvesztés, Bács-Kiskun megyében, más megyében is előfordultak, ahol még nem is ennyire elvetemült és brutálisan elkövetett állatkínzásért szabtak ki a bíróságok végrehajtandó szabadságvesztést. Tehát én úgy gondolom, egyetértve azzal, hogy más esetben… Gondoljon csak abba bele, hogy nemrégiben az embercsempészésért még volt úgy, hogy felfüggesztettet szabtak ki, miközben az embercsempészetnek a társadalmi veszélyességét azért az elmúlt hónapokban láttuk, hogy az milyen súlyos.

 


Köszönöm szépen, elnök úr.

 

 

 


ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, a bizottság részéről kíván-e még valaki hozzászólni. Teleki képviselő úrnak megadom a szót.

 

 

 


TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Azt gondolom, az Országgyűlésnek tárgyalnia kellene, és ott lehetne különböző módosításokat beadni. Mert lehet itt különböző dolgokat felhozni, hogy milyen törvény hogyan szankcionál, viszont én azt látom és azt érzékelem, hogy ha életről beszélünk, akkor teljesen más dologról van szó, mert egy állatnak az élete számunkra ugyanolyan fontos, mint egy ember élete. Ezt most túlzás nélkül kell hogy mondjam, mert nem lehet itt egy életet csak úgy elvenni. (Közbeszólások.) Nem, egy életet nem lehet itt úgy figyelembe venni, ahogy a Btk. akár egy betörést, akár egy vagyon elleni bűncselekményt. Fontosnak tartanám, hogy itt egy élet kioltásáról van szó, abban az esetben is, ha mondjuk, egy állatkínzásról van szó.

 


Ezért tehát kérném, hogy súlyának megfelelően tárgyaljuk ezt a kérdést.

 

 

 


ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről további hozzászólás nincs. Megkérdezem Kiss László képviselő urat mint előterjesztőt, kíván-e reagálni. Igen, megadom a szót, parancsoljon!

 


Kiss László reflexiói

 

KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm. Igazából köszönöm Teleki képviselőtársamnak a támogatását.

 


Azt senki nem állította, hogy ilyen cselekményekért nem szabtak ki letöltendő börtönbüntetéseket, mintegy az összes ilyen eset egy százalékában valóban ezt tették. Az ilyen feljelentéseknek körülbelül a 10 százaléka jut el egyébként bírói szakaszba, tehát én annyira nem lennék büszke arra, amit akár az új Btk. is ebben ír.

 


Megjegyzem, abban biztos, hogy egyetértek mindenkivel, hogy az új Btk. ebből a szempontból jobb, mint a korábbi, azonban azzal nem értek egyet, hogy ezek a büntetési tételek, amelyeket magam javaslok, aránytalanok lennének. Én úgy gondolom, hogy ha valaki ezeket az eseteket megnézi, olyan brutális bűncselekményeket lát, ami minden jóérzésű embert meghökkent, és ami minden jóérzésű embernél, mondjuk úgy, hogy világossá teszi, hogy ezeknek az elkövetőknek börtönben van a helye.

 


Szeretném jelezni, hogy azok az emberek, akik az állatkínzások brutális módjait követik el, azok leggyakrabban csak azért nem emberekkel követik el ugyanezt, mert azt még szigorúbban rendeli büntetni a törvény, de minden tanulmány kimutatja az állatkínzás és az egyéb bűncselekmények közötti kapcsolatot. Éppen ezért nem értek egyet Vas Imre képviselőtársammal abban, hogy ezek a büntetési tételek túlzottak lennének, de még egyszer mondom, arra hajlandó lennék, teljesen természetesen, s ha a bizottság erre megadja a lehetőséget - bár nincsenek ilyen illúzióim -, hogy a parlament ülésén módosító indítványokkal, mondjuk úgy, javítsák olyanra ezt a törvényjavaslatot, amely önöknek jobban megfelel. Köszönöm.

 


Határozathozatal a tárgysorozatba vételről

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a T/6803. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazat mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt.

 


Köszönöm szépen képviselő úrnak a közreműködést.

 

 

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://noemisszio.blog.hu/api/trackback/id/tr838243766

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Netuddki. 2016.01.06. 09:25:12

Ez meg miatököm?

Azzal valamikor nem akartok foglalkozni, hogy vannak még olyan települések ahol a szennyvíz elvezetés és kezelés nincs megoldva? Egy stadion árából és fenntartási költségeiből hány településen lehetne megoldani? A kedves, fideszes köztársaságielnököt EZ a kérdés nem foglalkoztatja a pontyok kihalásán kívül? Az orra alá lehetne néha dörgölni...

bearman 2016.01.06. 09:25:35

Ja, hát MSZP-s nyújtotta be, innentől nem is érdekes a tartalma a fityisz úgyis leszavazza, lásd gyermekétkeztetés...

Ballib Cenzúra · http://ballibcenzura.blog.hu/ 2016.01.06. 09:38:18

@bearman:

Ez így van..

Ahogyan az MSZP nem szavazott meg 2002-2010 között egy darab nem sok, annyit sem a Fideszes módosító, vagy benyújtott törvényjavaslatok közül, gondolom a Fidesz sem fog.

Másrészt nekem jobban tetszik a 0-3 év az 1-5 évhez képest.
Adjunk mérlegelési lehetőséget a bírónak más szankció kiszabására, a börtönhöz képest, azaz legyen 0.
Az 5 év az gondolom meg egy vicc.
Gyilkosságért se minden esetben kap ennyit az elkövető.

Szalacsi_Dezső 2016.01.06. 09:38:24

Ez a poszt olyan demagóg, mint ide Hanoi. Nem tudom a képviselő hol látott ilyen tanulmányokat, de valószínű hogy sehol, mert nincs ilyen. Semmilyen statisztika nem méri, hogy az állatkínzás az élet testi épség elleni bcs-k előszobája lenne. Anélkül, hogy védeni akarnám a Fideszes hozzászólókat, jelen esetben abszolút büntető jogi szakmailag érveltek és ráadásul helyesen. 2-8 évet az életveszélyt okozó meg a halált okozó testi sértésért adnak. Amit ember sérelmére követnek el. Csúnya dolog állatot kínozni, kutyatartóként maximálisan egyetértek, de azért ne essünk már át a ló túlsó oldalára.
Ráadásul korántsem akkora a támogatottsága az állatvédelemnek, hogy ezzel tömegeket lehetne megszólítani. (Sajnos) szóval inkább kontraproduktív a téma felhozása. (cinikusan a kutyát nem érdekli) És hát valljuk be sokkal fontosabb dolgok is lennének ebben az országban, amihez az MSZP kitalálhatna valami konstruktívat.

csak egy példa, ami elgondolkodtató az egymillió horgász országában. Élő hallal lehet horgászni, pedig ugye gerinces állat a csali. Akkor ez is állatkínzás, mégse büntetik, csak ha gereblyézik a halat. Szóval van egyéb állatság még az országban.

Várom a posztíró linkjeit az említett tanulmányokról, vagy legalább egy (igen elég egy) olyan hírről, ahol összefüggést találtak az állatkínzás és a későbbi ember elleni erőszakos cselekmények között.

2016.01.06. 09:45:19

Ha megtámad egy nagytestű kutya az utcán, mert a gazdi nem tartotta pórázon, és sikeresen megvédem magamat, akkor ha a bíróság szerint a gazdi a hibás, kap valamekkora börtönbüntetést, ha viszont a bíróság szerint hergeltem a kutyát, majd megkínoztam, akkor akár börtönbe is kerülhetek. Teljesen logikus, hogy utóbbit szigorítsuk, esetleg nem akarjuk előbbit még tovább enyhíteni?

Male39 2016.01.06. 10:10:14

@Szalacsi_Dezső:

Látom egyáltalán nem vagy tájékozott a témában, ezért segítek pár infoval:

Extrém példák ugyan, de talán hallottál már erről a két emberről:

- Albert de Salvo, a bostoni fojtogató, aki 13 nőt ölt meg, gyerekkorában macskákat és kutyákat ejtett dobozból készült csapdákba, és halálra nyilazta őket a doboz résein át.
- A sorozatgyilkos Jeffrey Dahmer kutyák, békák és macskák fejét tűzte karókra.

Egyéb infok:

- Több, az USA-ban végzett kutatás szerint a bántalmazások elől menekülő, menedékhelyet igénylő nők 85%-a számolt be háziállataik bántalmazásáról is. ((Walton-Moss, Manganello, Frye, & Campbell, 2005) Ascione, Weber, & Wood, 1997).

- Egyéb felmérések azt mutatják, hogy azok, akik elismerték, hogy gyermekkorukban állatot kínoztak, normálisnak gondolják, ha a feleségük kap egy-két pofont (Flynn, 2000).

- Egy felmérés során a kutatók gyermekbántalmazás gyanúja miatt 53 családot vizsgáltak meg, és a vizsgált családok 60%-ánál dokumentáltak állatbántalmazásokat (DeViney, Dickert, & Lockwood, 1983)

- Több tanulmány is rámutatott, hogy a sorozatgyilkosoknak, brutális elkövetőknek, iskolai lövöldözőknek (az USA leghírhedtebbjei közül néhány: Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Albert) szinte kivétel nélkül fellelhető volt a múltjukban az állatkínzás (Cohen, 1996; Miner, 1999).

Források:

The Abuse of Animals and Domestic Violence: A National Survey of Shelters for Women Who Are Battered, Frank R. Ascione, Ph.D, Claudia V. Weber, M.S., and David S. Wood,
Utah State University, Logan, Utah Originally published in Society and Animals, 1997, 5(3

First Strike: TheViolence Connection, The Humane Society of The United States, 2001

Animal Cruelty and Family Violence: Making the Connection, 2003 The Humane Society of the United States. All rights reserved.

The Abuse Of Animals And Domestic Violence: A National Survey Of Shelters For Women Who Are Battered, Frank R. Ascione, Claudia V. Weber, and David S. Wood Society and Animals, 1997 5(3)

Animal Abuse and Youth Violence, Juvenile Justice Bulletin (2001. 09.) U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention

Netuddki. 2016.01.06. 10:18:05

@Male39: Akiket felsoroltál azok alapból dilinyósak, és a börtön helyett inkább kezeltetni kellene őket, lehetőleg minél előbb.

De ha már szóba került, akkor mi legyen a nagytestű kutyát minigarzonban tartók büntetése?

Male39 2016.01.06. 10:30:49

@bértrollbosszantó_kovi1970:

evidenciákat kért a kommentelő társ arról, hogy van-e összefüggés az állatkínzás és az egyéb erőszakos bűncselekmények között

vannak összefüggések és nem csak a sorozatgyilkosok esetében, ezért segítettem ki őt a kért példákkal

Faszerkezet 2016.01.06. 10:34:30

Csak egy kérdés.

Kb 3 hónapja megjelentek a lakásomban a hangyák. Egy darabig próbáltam a lelkükre hatni, hogy sem nekik, sem nekem nem jó, hogy itt leledzenek, de ezek ilyen kis genyó hangyák voltak és nem hallgattak az észérvekre.

Összeszedtem mind a 3428 darabot egy dobozba és kivittem őket az erdőbe. Pár nap mulva mit látok? Ismét ott hédereznek a konyhakövön.

Nah erre már előkaptam a rovarírtót és jól lefújtam őket.... Szemmel láthatóan nem tetszett nekik a művelet és kínok között szépen kimúltak.

Akkor én most állatkinzó vagyok??? Ráadásul tömegesen??? 1-8 év???

2016.01.06. 10:38:59

@Male39:
Ezek egy kivételével kizárólag pont az ellenkező irányról szólnak, tehát hogy akik erőszakosak emberekkel, azok jelentős része állatot kínzott. Itt viszont arról volt szó, hogy aki állatot kínoz, az nagy eséllyel embert is fog.

2016.01.06. 10:40:47

@Faszerkezet:
Ember, az állatvédelmi törvények kizárólag a gerincesekről szólnak.

Faszerkezet 2016.01.06. 10:47:51

@nagybalfasz:

Nemár.... Milyen egy undorító megkülönböztetés ez??? Egy hangya élete kevesebb mint egy cicáé??? Az nem érez fájdalmat???

2016.01.06. 10:51:43

@Faszerkezet:
Ha bármi értelme van is az állatvédelemnek, akkor az idegrendszer fejlettségének kell lennie a szempontnak. A hangya lehet, hogy érez fájdalmat, de nincs öntudata, hogy felfogja. Egy főemlősnek egyértelműen van. Egy halnál mi a helyzet? Passz...

Male39 2016.01.06. 11:03:54

@nagybalfasz:

nem értem a felvetésedet .. tiszta kapcsolat van és az erőszaknak ún. evolúciója is látható
aki állatot kínoz, nagy %-ban erőszakos lesz (vagy már volt) valamilyen formában az emberekkel is

ennek extrém példái a sorozatgyilkosok

a kapcsolat oda-vissza működik, bár valóban nem úgy, hogy először kikötlek, megkínozlak és levágom a végtagjaidat, majd utána elverem a kutyát otthon

2016.01.06. 11:11:22

@Male39:
"aki állatot kínoz, nagy %-ban erőszakos lesz (vagy már volt) valamilyen formában az emberekkel is"

De te erre nem hoztál példákat, hanem arra hoztál tanulmányokat és egy extrém példát, hogy akik erőszakosak emberekkel, azok korábban állatokat kínoztak. Nem állítom, hogy nincs oda-vissza kapcsolat, de te kizárólag az egyik irányt támasztottad alá, miközben az azzal az ellenkező irányt bizonygatod. A sorozatgyilkosok többsége kenyérevő volt, akkor a kenyérevés sorozatgyilkossá tesz?

Netuddki. 2016.01.06. 11:14:57

@Faszerkezet: Persze Pityu! Dobozba, meg erdőbe? Lefújtad Te őket elsőre.

Mellesleg szerintem meg minden normális ember el tudja dönteni mi az állatkínzás és mi nem. A többieknél meg eldönti a bíróság, amihez valakinek feljelentést kell tenni. Ennyi.

Mint ahogy felvetődött, hogy aki meg örömét leli az állatkínzásban az külön kategória, úgy is kellene kezelni.

Netuddki. 2016.01.06. 11:17:19

@nagybalfasz: Mint említettem, a példákkal az a gond, hogy a sorozatgyilkosok orvosi esetek. Tehát nem a hagyományos büntetőjog vonatkozik rájuk, mint eccerű paraszt, kutyát kocsi mögé kötő halandókra. Bár ez utóbbi cselekedet határeset...

Faszerkezet 2016.01.06. 11:25:17

@bértrollbosszantó_kovi1970:

Nah jó megfogtál. DE elsőre tényleg szóltamn nekik, hogyha nem mennek el innen 1 napon belül akkor mi lesz....

2016.01.06. 11:31:18

@nagybalfasz:

"Nem állítom, hogy nincs oda-vissza kapcsolat, de te kizárólag az egyik irányt támasztottad alá"

Mert csak egy irány van. Fiatalon állatok, később meberek. Nincs olyan irány, hogy fiatalon emberek és később állatok.

martineden 2016.01.06. 11:33:34

@bértrollbosszantó_kovi1970:,, De ha már szóba került, akkor mi legyen a nagytestű kutyát minigarzonban tartók büntetése?".....Eloszor is,a kutya mozgas igenye nem a nagysagaval fugg ossze.Masodszor pedig attol ,hogy lakasban el egy kutya,ki lehet elegiteni a mozgasigenyet,ha a gazdi nem lusta.Harmadszor pedig nem kell hoza szolnod olyanhoz,amihez nem ertesz es valszin csak tavolrol lattal kutyat.

Male39 2016.01.06. 11:35:49

@MikeBoy: köszönöm, hogy megválaszoltad helyettem

@nagybalfasz: rossz logika mentén haladsz

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2016.01.06. 11:36:12

@Ballib Cenzúra: "Másrészt nekem jobban tetszik a 0-3 év az 1-5 évhez képest.
Adjunk mérlegelési lehetőséget a bírónak más szankció kiszabására, a börtönhöz képest, azaz legyen 0."

Meg kéne ismerkedni a büntetéskiszabás alapjaival. 3 hónapnál rövidebb szabadságvesztés nem szabható ki (Btk. 36. §), tehát a "három évig terjedő" fordulat 3 hónap és 3 év közötti terjedelmű szabadságvesztés kiszabását jelenti.
Az egyes büntetési nemek helyettesíthetőségét illetően feltehetően véletlenül találtad el, hogy ha a felső határ 3 évnél nem súlyosabb, a szabadságvesztés helyett másik büntetési nem is alkalmazható, hiszen a szabadságvesztés (ami büntetési nem) és a börtön (ami végrehajtási fokozat) fogalmait kevered.

Azonban a mérlegelt, valóban szabad "szankciókat", pl. a közkedvelt múzeumlátogatásokat és olvasónaplókat nem ennek során, hanem a pártfogó felügyelet során írják elő.

"Az 5 év az gondolom meg egy vicc.
Gyilkosságért se minden esetben kap ennyit az elkövető."

Példát tudnál mondani, amikor emberölésért 5 év alatti büntetést szabott ki a bíróság?

@bértrollbosszantó_kovi1970: Rájuk is a büntetőjog vonatkozik pedig, amiből nincs egy "hagyományos" és egy "új" változat, hanem egy van, minden állampolgárra kiterjedő hatállyal.

Egyébként az elmebetegség sem carte blanche, hanem (a magyar jogban) vizsgálni kell, hogy a következményeinek belátásában illetve az ennek megfelelő cselekvésben gátolta-e az elkövetőt. A common law-ban se nagyon lehet másként, amennyire a logikáját ismerem, azaz ez jogkérdés, nem orvosi diagnózis meglétéé.

2016.01.06. 11:36:44

@bértrollbosszantó_kovi1970:

"Mint említettem, a példákkal az a gond, hogy a sorozatgyilkosok orvosi esetek. Tehát nem a hagyományos büntetőjog vonatkozik rájuk"

Ez nem így van.
Nincs olyan jogi fogalom, hogy "orvosi eset".
Olyan pl. hogy beszámítható van, de az lehet egy sorozatgyilkos is simán.

átlátó 2016.01.06. 11:43:25

Azzal most ne foglalkozzon senki, hogy még mi nincs megoldva (járda, szennyvíz stb., - nálam ilyesmivel kampányolni egyébként sem lehet, mert fejlődni csak előre érdemes ugye ) tehát kezdjük az elején...egy olyan országban, ahol az évszázadok óta integrálódásra sorban állók lassan a 10%-t érik el a szaporodási rátájuk okán és ezek az egyedek továbbra is előemberi szinten mozognak és gondolkodnak, valamint állatot is tarthatnak ezek az állatok, na, belügyminiszterünk, (érezd magad érintve Sándor) abban az országban először a soron kéne kezdeni azzal, hogy föl kéne söpörni. Vagy kisöpörni.

Netuddki. 2016.01.06. 11:45:25

@MikeBoy: Ja, igaz. Arra gondoltam, hogy aki elmebeteg arra nem a többi "normális" emberre vonatkozó büntetési tételek vonatkoznak. Ahogy az is tény, hogy a mentális deficitet is bíróság mondja ki.
Egy viszonylag normális embernek meg a 0-3 év is eléggé elrettentő, akár felfüggesztve is, SZVSZ. Az elrettentés meg attól az, hogy mennyire lehet érvényesíteni, és hogy stílusosak legyünk az eb itten van elhantolva. 20 évre is emelhetik, de nem lesz az a bíró aki ki is szab ennyit...

2016.01.06. 11:47:26

@MikeBoy:
Ok, értem, akkor ezek szerint azt sem éted, mit értek irány alatt.

Arról van szó, hogy te azt állítod, A->B, ahol A az állatkínzás, B az emberek elleni erőszak. Viszont az általad hozott tanulmányok azt támasztják alá, hogy B->A. A kettő nem ekvivalens. Ettől még lehet A->B is igaz, sőt szerintem is nagyobb eséllyel lesz emberekkel erőszakos, aki állatokat kínoz, mint aki nem, de ezt nem támasztottad alá semmivel.

Netuddki. 2016.01.06. 11:47:38

@martineden: "Harmadszor pedig nem kell hoza szolnod olyanhoz,amihez nem ertesz es valszin csak tavolrol lattal kutyat."

Bocs, de "megdönthetetlen" érveiden csak röhögni tudok. Muhaha!

átlátó 2016.01.06. 11:48:26

Azzal most ne foglalkozzon senki, hogy még mi nincs megoldva (járda, szennyvíz stb., - nálam ilyesmivel kampányolni egyébként sem lehet, mert fejlődni csak előre érdemes ugye ) tehát kezdjük az elején...egy olyan országban, ahol az évszázadok óta integrálódásra sorban állók lassan a 10%-t érik el a szaporodási rátájuk okán és ezek az egyedek továbbra is előemberi szinten mozognak és gondolkodnak, valamint állatot is tarthatnak ezek az állatok, na, belügyminiszterünk, (érezd magad érintve Sándor) abban az országban először a soron kéne kezdeni azzal, hogy föl kéne söpörni. Vagy kisöpörni.
...jut eszembe még, ha nem értené valami hittudós, atomtudós, vagy egyéb műholdbajnok... általánosságban, tehát nem a kivételeket tekintve, a fenti népcsoport rajoskodásból tartott kutyáinak a tartását figyelembe véve a rövid láncon való tartás szabad ég alatt, esetleg bádog, vagy betonhordókban, kibelezett hűtőszekrényekben történik és ez még a jobbik eset..,.persze van ennél jobb is, de az már a szélsőjobb.

átlátó 2016.01.06. 11:49:52

Látom, hogy szépen megtalálta itt a párját sok nagy és elméleti gondolkodó.

2016.01.06. 11:50:05

@martineden:
Szóval te pont egy ilyen állattkínzó vagy. Szerintem a hozzád hasonlók a legbetegebbek, mert tudni vélik .i a jó a kutyának (a szokásos jobb a kutyának a lakásban, mert ott több szeretetet kap...), és ennek nevében kínozzák szerencsétlen állatot. A jobb eset, ha az ilyennek gyereke nincsen.

2016.01.06. 11:53:12

@MikeBoy:
Nem az a fordított irány, hogy fiatalon emberek, később állatok, hanem az, hogy abból, hogy az emberkínzók állatkínzók is, nem következik, hogy az állatkínzók emberkínzók. Azt hittem a kenyeres példából megérted. Ugye bölcsész vagy?

2016.01.06. 11:56:11

@nagybalfasz:

1. Én nem hoztam semmilyen tanulmányt, az a kolléga volt.
2. Nem azt támasztják alá, hogy B ->A, hanem azt, hogy A ->B

"gyerekkorában macskákat és kutyákat ejtett dobozból készült csapdákba, és halálra nyilazta őket a doboz résein át."

GYEREKKORÁBAN! Ekkor még nyilván nem volt sorozatgyilkos.
Vagyis gyerekkorában állatiokat kínzott "A" és később sorozatgyilkos lett "B". vagyis A -> B
Érthetetlen, hogy nem érted ezt!!??

martineden 2016.01.06. 12:00:49

@bértrollbosszantó_kovi1970: Mint en a tieden.Bar a kutya nagysaga es mozgasigenye kozti parhuzam erosen a szakertelmedet tamasztja ala.Szerinted,muhaha.

2016.01.06. 12:02:05

@nagybalfasz:

Nem cseszd meg!
BME és Közgáz.

Te vagy itt a gyenge láncszem, ugyanis:

"Nem az a fordított irány, hogy fiatalon emberek, később állatok, hanem az, hogy abból, hogy az emberkínzók állatkínzók is, nem következik, hogy az állatkínzók emberkínzók"

1. Senki nem állította, hogy ez ebből következik. Az állítás az, hogy nagyobb eséllyel lesz az állatkínzóból gyilkos és nem árt ezért megpróbálni megfékezni még akkor, amikor állatokat kínoz.

2. Így most már azt is láthaod, hogy az egész A-B és B-A malomban csak te őrölsz. egyedül.

2016.01.06. 12:07:14

@bértrollbosszantó_kovi1970:

Az már más kérdés, hogy egy elmebetegre (ugye kit is nevezünk annak?) aki állatokon kezdi kiélni szadista vágyait milyen elrettentő hatása van a nagyobb bűntetési tételnek.

martineden 2016.01.06. 12:11:38

@nagybalfasz: Hulyegyerek.kerdezd meg a kutyat melyik jobb neki?Amugy probald ki,tarsd a lakasban a kutyat ket hetig ,aztan zard ki az udvarra 2 napra.Harmadik nap szetszedi az ajtot ,hogy bemehessen.Nyilvan azert mert az udvaron jobban erzi magat.Szerinted.Egyebkent viccet felre teve,a kutya azt szereti ha a lakasban lehet,de barmikor kimehet az udvarra ,ha kedve szottyan.Persze ha van udvar.Masreszt udvaron is lehet jol kutyat tartani ,pl nekem is van 7 telep orzo nemetjuhaszaom es nagyon jol erzik magukat es van egy lakasban elo Amerikai Stahffi ,igaz ,hogy hetkoben nappal o is a telepen van,de nagyon jol erzi magat a akasban.

2016.01.06. 12:22:03

@MikeBoy:
Feladtam. Nem feladatom megismertetni veled az elemi logika alapjait.

Franquette 2016.01.06. 12:23:24

"Kiss László érvelése lényegében megegyezik számos hazai és külföldi állatvédő szervezet véleményével és a kriminálpszichológia mára már szinte közhelyes alapvetésével, miszerint az állatkínzás nagyon gyakran előszobája - vagy ha úgy tetszik: előjátéka - a súlyosabb, ember- és életellenes bűncselekményeknek.

Ezért aztán, ha egy állatkínzót időben megfog és megállít a társadalom, gyakran emberéleteket menthet meg vele."

Nem ismerem Kiss Lászlót, de már az is szégyenteljes, hogy csak az "emberéletek megmentése" c. indokkal VETHET FEL képviselő ilyen témát.
Az állatkínzásnak ÖNMAGÁBAN kellene súlyosan büntetendőnek lenni. A börtön persze semmire nem jó, sőt, ingyen koszt-kvártély.

2016.01.06. 12:23:37

@nagybalfasz:

Mellesleg, ha vetted volna a fáradtságot, hogy olvass és értelmezz, nem estél volna a saját ostoba csapdába.
Pl:

"- Egy felmérés során a kutatók gyermekbántalmazás gyanúja miatt 53 családot vizsgáltak meg, és a vizsgált családok 60%-ánál dokumentáltak állatbántalmazásokat (DeViney, Dickert, & Lockwood, 1983)"

vagy

"- Több, az USA-ban végzett kutatás szerint a bántalmazások elől menekülő, menedékhelyet igénylő nők 85%-a számolt be háziállataik bántalmazásáról is. ((Walton-Moss, Manganello, Frye, & Campbell, 2005) Ascione, Weber, & Wood, 1997)."

Mert te ugye nem vagy bölcsész, és ezért biztos megérted, hogy ezek a felmérések a SZTOCHASZTIKUS kapcsolatot keresik az állatkínzások és embertársainkkal való erőszak között.

2016.01.06. 12:25:30

@MikeBoy:
1. Az állítás az volt, hogy aki állatot kínoz, az nagyobb eséllyel lesz erőszakos emberekkel is. A példák, tanulmányok pedig (bocs, benéztem, hogy te hoztad fel) arról szóltak, hogy a gyilkosok, erőszakosak nagyobb eséllyel állatkínzók. Próbáltam egyszerűsíteni a szintedre, de úgy sem fogtad fel.

2016.01.06. 12:26:28

@nagybalfasz:

Aha!
Nem elég, hogy belepofázol valamibe úgy, hogy nem is tudod, mi az állítás, még neked is áll feljebb!
Leírtam, hogy NEM ARRÓL VAN SZÓ, amiről te itt beszélsz.
Akkor mi a tökömet erőlködsz?

Nem érted, hogy egyedül vagy?
Senki nem állítja amit kifogásolsz és annak az ellenkezőjét sem.

2016.01.06. 12:32:32

@nagybalfasz:

"A példák, tanulmányok pedig (bocs, benéztem, hogy te hoztad fel) arról szóltak, hogy a gyilkosok, erőszakosak nagyobb eséllyel állatkínzók."

Pontosan!
És ez mit jelent?
Hogy az állatkínzóból nagyobb eséllyel lesz gyilkos később, mint egy nem állatkínzóból, jó reggelt kívánok nem bölcsész "barátom". :DDD
És odaértünk, ahova akartunk.
Ha valaki állatokat kínoz, az gyanús.

2016.01.06. 12:52:25

@nagybalfasz:

Végül azért csak kiderült, hogy mitől döglik a légy.
Konkrétan most attól, hogy nem voltál képes statisztikai felmérésből következtetést levonni. De hát azért van ilyen.

Mondjuk arra külön kíváncsi lennék, hogy ha A->B nem meglétét kerested, akkor szerinted mi lett volna az.
Vagyis ezt:

"Az állítás az volt, hogy aki állatot kínoz, az nagyobb eséllyel lesz erőszakos emberekkel is."

szerinted milyen statisztikai felméréssel lehet igazolni, ha nem azzal, amivel a tanulmányok próbálták! ;)

Girhes Joe 2016.01.06. 13:26:06

@MikeBoy:

Ugyanezzel a logikával viszont azt is el kell ismerni, hogy ha a börtönben ülők 80%-a cigány (vagy néger), akkor cigánynak (négernek) lenni a bűnözés előszobája. (Nem én állítom, csak alkalmaztam az állatkínzós-sorozatgyilkosos logikát egy másik statisztikai sokaságra.)

Valójában az érvelés ott hibás, hogy ha 100 sorozatgyilkosból 60 állatkínzó és 40 nem, az még semmit nem mond arról, hogy az állatkínzók között a sorozatgyilkosok aránya nagyobb-e, mint a nem állatkínzók között, mert
a) nem ismerjük az össztársadalomban az állatkínzók és nem állatkínzók arányát, elméleti szinten ha 80% lenne az állatkínzó, akkor az állatkínzás még csökkentené is a sorozatgyilkossá válás esélyét,
b) nem ismerjük azokat a faktorokat, ami alapján azokat a bűnelkövetőket, akik állatkínzók ÉS sorozatgyilkosok, esetleg nagyobb eséllyel kapják el, mint azokat, akik nem állatkínzók, DE sorozatgyilkosok (vö. a cigány vagy a néger bűnözőt nagyobb eséllyel kapják el, ezért vannak annyian a börtönben -> ezt állítják a hivatalos polkorrekt elemzések).

2016.01.06. 13:28:28

@MikeBoy:
Ezek szintén arról szólnak, hogy megnézünk egy emberekkel erőszakos csoportot, hogy hány százalékuk volt állatkínzó. Ez még mindig ugyanaz, mint a kenyérevős példám. Ebből nem következik, hogy az állatkínzók között több lenne az emberek ellen is erőszakos. Az a durva, hogy sokadszorra is ugyanazt hajtogatod, pedig már ezerszer a szába rágtam, hogy ha az egyik irányban van összefüggés, abból nem következik a másik irány is.

Egyébként pontosan ugyanezen bukik például a kapudrog elmélet is. Rengeteg tanulmány készült arról, hogy a keménydrog használók korábban füveztek. Csak éppen a füvesek többsége sosem lett keménydrogos.

2016.01.06. 13:34:46

@MikeBoy:
Az a durva, hogy alapvető logikai összefüggéseket nem értesz meg, innentől kezdve felesleges belemenni a statisztikai kérdésekbe mélyebben, ha a kiinduló pontos logikailag hibás.

Ha azt akarod bizonyítani, hogy az állatkínzók nagyobb arányban erőszakosabbak az emberekkel, mint mások, akkor 2 módszer van rá:
1. Az állatkínzók körében végzed a felmérést, azt vizsgálva mekkora arányuk erőszakos emberekkel is, ezt összeveted a nem állatkínzók ugyanilyen eredményével.

2. Azt vizsgálod, hogy hány százaléka az emberekkel erőszakosoknak állatkínzó is, ezt összeveted az átlaggal vagy a nem állatvédő kontrollcsoporttal.

2016.01.06. 13:35:25

@nagybalfasz:
Itt az utolsónál állatvédőt írtam véletlenül állatkínzó helyett.

2016.01.06. 13:40:29

@Girhes Joe:
Pontosan erről van szó. Nyilván nem reális, hogy az emberek 80%-a állatkínzó legyen, ezért én is azt gondolom, hogy aki állatokat kínoz, az nagyobb eséllyel fog emberekkel is erőszakos lenni, de mindezt nem támasztják alá az említett kutatások, hiszen nem tudjuk mennyi az átlagos populációban az állatkínzó.

Girhes Joe 2016.01.06. 13:41:23

@nagybalfasz:

@nagybalfasz:

Pont ugyanezt magyaráztam én is az a) pontomban, az a 60:40 arány a sorozatgyilkosok között csak akkor mond bármit is, ha tudjuk, hogy a teljes sokaságban ehhez képest milyen arányok vannak (valamiért az állatvédők implicit feltételezik, hogy az állatkínzás egy ritka, kirívó jelenség a társadalomban, de ez egyáltalán nem olyan biztos).

És szerintem a b) pontom sem olyan abszurd, mint amilyennek látszik, mert nem tűnik életszerűtlen feltételezésnek, hogy az állatkínzó ÉS sorozatgyilkos elkövetők között több az olyan elkövető, akik fékezhetetlen dühből, ösztönből kínoznak/ölnek, míg a nem állatkínzó, DE sorozatgyilkosok között meg több lehet a tetteit alaposan végiggondoló, a rendőrök ellen tudatosan rejtőző, intelligenciát is használó elkövető. Amiből egyenesen következne, hogy az állatkínzó sorozatgyilkost könnyebb elkapni, ezért olyan nagy az arányuk a statisztikában.

2016.01.06. 13:43:10

@martineden:
Ha lakásba szoktatod, akkor persze, hogy ott fogja jobban érezni magát. Elmondom, Észak-Korea lakói is rosszul éreznék magukat egy ideig, ha hirtelen élhetnének a szabadságukkal.

2016.01.06. 13:52:29

@Girhes Joe:
A cigányoknál a fő ellenérv nem a statisztika tagadása és nem az, hogy könnyebben kapják el őket, hanem az, hogy a cigányok többségéhez hasonló társadalmi helyzetű, de nem cigány embereknél is hasonlóak az arányok. Társadalmi helyzet alatt nem csak a szegénységet értem, hanem a társadalmi kitaszítottságot is. Egyébként a néger-cigány összevetés is ezt igazolja, hiszen két erősen eltérő etnikumról van szó egy többségi társadalomban. Pontosan emiatt a cél mindkét esetben ezen csoportok helyzetének javítása, a jogvédők ott tévednek, hogy a segélyek és a pozitív diszkrimináció javítana, pedig valójában az növeli a leszakadást, a rasszisták meg szegregálnának, ami szintén a leszakadást növeli, éa rontja a helyzetet.

2016.01.06. 14:33:08

@Girhes Joe:

Basszus nyilván nem az emberek 85%-a állítkínzó.
Itt nem arról beszélünk, hogy valaki eltapos egy rovart, hanem állatokat kínoz, hogy lássa a szenvedésüket és halálukat.

Egyébként meg igazad van. Ha a börtőnben a cigányik aránya magasabb, mint a társadalomban, akkor egy cigány nagyobb valószínűséggel lesz bűnoző,mint egy nem cigány. De az előszoba kifejezés használata még nem biztos, hogy indokolt.

@nagybalfasz:

"hogy sokadszorra is ugyanazt hajtogatod, pedig már ezerszer a szába rágtam, hogy ha az egyik irányban van összefüggés, abból nem következik a másik irány is."

Hát persze, hogy nem következik, mégpedig azért nem, mert itt nincsenek irányok, csak a te ostoba fejedben.
Ha pl. az emberek 0.1%-a erőszakos az emberekkel és 1%-a állatkínzó, de az erőszakosak 40%-a kínoz állot is, akkor:
1.000.000 emberből

1.000 lesz erőszakos
10.000 állatkínzó -> ebből 400 erőszakos
990.000 nem állatkínzó -> ebből 600 erőszakos

Mennyi az esélye, hogy egy állatkínzóból erőszakos ember lesz?
400/10.000 = 4%
Mennyi az esélye, hogy egy nem állatkínzóból erőszakos ember lesz?
600/990.000 kb. 0.6%

tehát majdnem 10x nagyobb eséllyel lesz állatkínzóból erőszakos, mint nem állatkínzóból.
És ehhez mi kellett? Mennyi az állatkínzók aránya, mennyi az erőszakosak aránya és mennyi az erőszakos embereken belülaz állatkínzók aránya.

Na most az, hogy itt az állatkínzók arányát nem látdod a belinkelt tanulmányokban, az nem azt jelenti, hogy nincs. És elhiheted nekem, hogy nem 85% vagy 40%, hanem sokkal, de sokkal kisebb.
Erről szólnak azok a felmérések és a kapudrog elmélet is.

Kettőnk közti vita meg arról, hogy nem értesz a statisztikához, de valamiért nagy a szád.

2016.01.06. 14:42:05

@nagybalfasz:

Ember!
Szerinted nem vetették össze?
Vagy a kapudrog elméletnél nem vetették össze?
Hát most ki követ el itt hibát??? :DD

Te írtad ezt ugye?

"Egyébként pontosan ugyanezen bukik például a kapudrog elmélet is. Rengeteg tanulmány készült arról, hogy a keménydrog használók korábban füveztek. Csak éppen a füvesek többsége sosem lett keménydrogos. "

Nem azt írtad, hogy vessük össze, hanem azt, hogy a füvesek többsége sosem lett drogos.
Kit érdekel? Senkit. A kérdés, hogy mik a százalékos arányok.
Ki az aki annyival akarja elintézni a helyzetet, hogy "többségük", ha nem te??

Ott fent valaki idézett egy tanunálmányból.
Ha azt kifogásolod, hogy nem rakta be azt, hogy az emberek hány%-a állatkínzó, akkor miért nem ezt írod le?
Miért valami fordított világos hülyeséggel papolsz?

OLVASS ÉS GONDOLKOZZ:

"Több tanulmány is rámutatott, hogy a sorozatgyilkosoknak, brutális elkövetőknek, iskolai lövöldözőknek (az USA leghírhedtebbjei közül néhány: Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Albert) szinte kivétel nélkül fellelhető volt a múltjukban az állatkínzás (Cohen, 1996; Miner, 1999)."

Öregem "szinte kivétel nélkül". Szerinted ez igaz lesz az emberek nagy tömegére, hogy szinte kivétel nélkül mind állatkínzó?

2016.01.06. 14:58:50

@MikeBoy:
Úgy látom Girhes Joe nagyon jól elmagyarázta számodra, és végre megértetted.

Peetee 2016.01.06. 15:20:34

@bearman: Így van. Ha holnap egy nemfideszes beadná, hogy Orbánra korona kell, és királlyá kell választani, akkor azonnal leszavaznák, majd a fejükhöz kapnának, és gyorsan beletennék a másnapi salátatörvények egyikébe, majd ha az nemfideszesek észreveszik és leszavazzák, akkor sajtóttájékoztató tartanak a közszolgáalti médiáknak, hogy az ellenzék nem tiszteli Magyarország miniszterelnökét, és egyébként is mocskos kommunista-szocialista-baloldali-bolsevista mocskos fúj. A 16állami tévéadó és 8 rádióadó pedig ontaná magából 3napig megállás nélkül.
Szép magyar valóság.

nagyfeszültség 2016.01.06. 15:29:26

Sajnos, akik így beszélnek az állatokról, azok egyéb aljasságra is képesek - ez vonatkozik a törvényhozókra és a kommentelőkre is....

2016.01.06. 15:32:13

@nagyfeszültség:
Hogyan beszélnek a kommentelők az állatokról? Ja, hogy a kutyát panelba záró állatkínzóra gondoltál? A többiek szerencsére nem ilyenek.

inebhedj - szerintem 2016.01.06. 15:41:44

A jogi indoklásnak az elutasításkor igaza lett volna, a módosítóban leírt büntetési tétel emelés valóban felvetett volna arányossági kérdéseket, annak ellenére, hogy az állatkínzás "jó" esetben is komoly szocializációs hiányosság.

Az is világos, hogy természetesen nem fog a Fidesz egy MSZP-s javaslatot támogatni, ahogy fordítva sem volt szokás. (Tudom a törvényalkotásnak nem így kéne működni, de így működik.)

Viszont, épp a napokban kapott valaki 400 napi elzárást Facebook-on elkövetett holok*zás miatt, azaz a joggyakorlat (attól függetlenül, hogy nálunk nincs precedens jog) jelenlegi állása alapján a módosító indítvány mégiscsak jogos, azaz tárgyalni kellett volna róla (illetve el is fogadni), az elutasításban szereplő arányossági szempontok már jóval korábban (egyébként éppen MSZP-s javaslatnak hála)... mondjuk úgy: módosultak.

nagyfeszültség 2016.01.06. 15:56:41

@nagybalfasz:
Te is tudod, hogy nem -:)
Azokról a büdös fasszopókról beszélek, akiknek igazán mocskosak és cinikusak egy élőlény életének-halálának-szenvedésének kérdésében.

eßemfaßom meg áll 2016.01.06. 16:10:57

@Male39: Hitler bizonyítottan vegetáriánus volt tehát bizonyítottnak vehetjük, hogy a vegetáriánusok ki akarják irtani a zsidókat.

Kb ilyenek a "bizonyítékaid"

2016.01.06. 17:26:13

@nagyfeszültség:
Ha így beszélsz az emberekről, akkor hogyan bánhatsz az állatokkal? :-)

5perc 2016.01.06. 17:47:11

"a jelenleg 0-3 évig terjedő szabadságvesztést emelné meg 1-5 évig. Ezzel válik lehetővé az, hogy valóban széles bírói mérlegelés alapján, de azok az állatkínzók, akiknek ott a helyük, börtönbe is menjenek."
Ez konkrétan nem igaz. Most sem akadályozza semmi, hogy letöltendőt kapjanak.

"az állatkínzás nagyon gyakran ...előjátéka... a súlyosabb, ember- és életellenes bűncselekményeknek...ha egy állatkínzót időben megfog és megállít a társadalom, gyakran emberéleteket menthet meg vele"
Ez komoly?

"a minősített eseteknek 2-8 évig terjedő, tehát viszonylag kemény szabadságvesztést javasol "
Viszonylag? És ebben az esetben az ilyen posztokért mi járna? Lincselés? Ok, állatkínzók nem vehetnének részt benne.

Male39 2016.01.06. 18:16:21

@eßemfaßom meg áll:

az nekem nem gond, hogy nem érted és belepofázol
mivel neked sem, így ez a nap is eltelt azzal, hogy tudtál büfögni egyet

gratula és gyere holnap is :)

nagyfeszültség 2016.01.06. 19:43:04

@nagybalfasz: kedves nagybalfasz, nagyon jól bánok az állatainmal és általában az állatokkal - mert abszolúte megérdemlik.

2016.01.06. 21:02:01

@nagybalfasz:

Ugyan ki kinek hogy nyitotta fel a szemét?
Ez volt az első hozzászólásod:

"Ezek egy kivételével kizárólag pont az ellenkező irányról szólnak, tehát hogy akik erőszakosak emberekkel, azok jelentős része állatot kínzott. Itt viszont arról volt szó, hogy aki állatot kínoz, az nagy eséllyel embert is fog. "

Ez a mondat mióta jelzi, hogy hiányolod azt a statisztikai adatot, hogy az összes emberből mennyi az állatkínzó?

A másik, hogy azért sem érthettük, meg, mert ez az adat kb. két nagyságrenddel tér el attól az adattól, hogy az erőszakosak közül hány volt állatkínzó és a ponmtos értéke nem releváns ezért.
Míg az erőszakos állatkínzók aránya 40-90% körül van, addig a társadalomban az állatkínzók aránya 1% alatt van (ne a rovarok eltaposására gondolj).

Megint kérdem én, hogy mi a tökömre gondoltál, hogy akik csinálták a felméréseket, azok ezzel nincsenek tisztában?
De gondolkodhatnál is egy kicsit akár magadtól és lehetnél gyakorlatiasabb is.
Gondolj már a gyerek korodra? Azzal találkoztál, hogy a gyerekek több mint fele macskákat akaszt meg ezzel szórakozik?
Meg azzal találkoztál, hogy úton út szélen kínzott állatetemek vannak mindenhol?
Mert, ha az állatkínzók nagyságrendileg megközelítenk az erőszalkos álatkínzókat, akkor nem tudnál az utcára menni úgy, hogy ne egy jajveszékelő állattal találkoznál azonnal.

Bbogas 2016.01.08. 09:43:28

Kiss László bár csak 2014 óta országgyűlési képviselő, de 1996 óta tagja az MSZP-nek. Azóta 10 olyan év volt, amikor az MSZP kormányzott. Talán ezekben az időkben kellett volna ezért lobbiznia.


süti beállítások módosítása